Bostad & Hälsa

En bra boendemiljö och bostad är viktiga förutsättningar för god hälsa. Vi gestaltar och projekterar livsmiljöer för det vardagliga livet där social samvaro främjas och där livskvalitet uppstår.