Blå stråket

Pärlbandet

Projektet var ett stråk- och gatuplaneringsuppdrag i Upplands Väsby. Utifrån bakgrund och analyser arbetades en disposition över stråket genom Östra och Västra Vilunda fram. Denna visar vilka karaktärer som finns utmed stråket och hur det kan utvecklas och kopplas samman med intilliggande struktur för att på så sätt bli mer tillgängligt. Stråket genom bostadskvarteren utgör en viktig del i  helheten där det gällde att tydliggöra målpunkter och rörelseriktning.

I vårt förslag utmed stråket finns nya målpunkter utlagda, som pärlor i ett band. Pärlbandet beskriver en rörelse som har sin utgångspunkt i stråket. Bandet har försetts med en mängd pärlor som beskriver form och funktion, programmerade med olika innehåll. De programmerade ytorna får fyra olika karaktärer – umgås, aktivera, interagera och njuta. Karaktärerna har systematiskt lagts ut längs med stråket.

Relaterade projekt