Ursvikshöjdens torg

Platsen och dess stenar

Ursvikshöjdens torg består av en smal rektangulär platsbildning som flankeras av ett flerfamiljshus i norr och en bergvägg i väster. De två resterande sidorna ansluter mot gator varav långsidan i söder, möter busshållplatsen utmed Marieborgsgatan. Inför gestaltningen av torget bjöds två konstnärer in till en tävling om torgets utsmyckning. Förslaget ’Drop Rock’ av Lena Ignestam och Carina Zunino vann tävlingen och konstverket består av röda stenblock utlagda över torgytan.

Tanken bakom konstverket är att stenblocken rört sig stilla i en långsam animation framför huset, varav vissa slagit ner med stor kraft på torgytan. Ur energin har det uppstått organiska former på marken runtomkring.
Stenblocken är i röd Älvdalskvartsit och några fungerar även som sittbänkar.

Torgytan består av en grå betongplatta samt organiska fält av röd Älvdalskvartsit runt stenblocken som kantas av en rostfri yttre kant. Vi har valt att låta stenblocken rå över platsen och därför är den övriga gestaltningen sparsmakad. Förutom stenarna kompletteras torget med belysning, bänkar och fem oxelträd, element som framhäver konstverket snarare än konkurrerar med det.

Relaterade projekt