Stora torget i Perstorp

Virrvarr!

Projektet bestod av att ta fram förslagsskiss och förfrågningsunderlag för stora torget i Perstorp. Torget i Perstorp har idag ingen större dragningskraft och dess potential som stadens samlingsplats har fallit lite i glömska. Med förslaget har vi försökt lyfta fram den potential som vi tror finns i torget . Vi tror att man med relativt enkla medel kan göra torget till en mötesplats igen.

Vårt förslag var att upprusta begränsande ytor och permanenta/temporära element på grund av projektets budget för att möjliggöra stegvis fortsättning av projektet.

Vi fokuserade på vardagsrumsdelen där vi byggde upp rundeln i mitten med plantering och lämnade omkringliggande delar orörda. Ytan runt rundeln kläddes in i marktegel. En lång bänk markerar formen och ger många sittplatser i olika väderstreck. Rundeln blir platsens hjärta.

Formspråket har sitt ursprung i mönstret Virrvarr som är ett tidlöst mönster från Perstorp, välanvänt inom arkitekturen. Mönstrets storhet ligger i att vara komplext men samtidigt diskret. På håll ger det ytan en färgton och tittar man nära ser man dess komplexitet och detaljrikedom. Vi har låtit oss inspireras av mönstret och använt det som gestaltningskoncept på det nya torget.

Relaterade projekt