Tranebergsbron

Nytt liv under bron

I uppdraget med Tranebergsbron har vi arbetat fram en programhandling samt ett gestaltningsförslag för platsen under Tranebergsbron på Kungsholmssidan i Stockholm. Platsen ligger mitt i Stockholm mellan bostadsområdena Kristineberg och Fredhäll. Tranebergsbron i sig förenar Stockholms innerstad med Västerort.

Gestaltningsförslaget syftar till att belysa och återuppliva den unika men bortglömda platsen under Tranebergsbron. Speciellt för platsen är den dynamik och spänning som uppstår genom brons arkitektur och dess rytmiska pelare som är väl anpassade till det kuperade landskapet. De rum som uppstår under bron skapar olika förutsättningar för funktion och gestaltning.
Innan projektets start hölls en medborgardialog som är en viktig del av platsens upprustning och utveckling. Under dialogperioden lämnades många medborgarförslag in och tillsammans med stadens mål för platsen är detta utgångspunkt i förslaget.  En ny mänskligare skala förs in på platsen tillsammans med identitetsskapande former och kulörer. Platsen ska vara flexibel och kunna fortsätta att utvecklas över tid.

I utförandet av en konstinstallation med betongelement, som blev den slutgiltiga idén för etapp 2, samarbetade Funkia med konstnär My Ekman. Hon tog fram det målade mönstret och skapade den måleriska installationen på plats under Tranebergsbron i två veckor.

Relaterade projekt