Rissnepromenaden – Rissne IP

En plats med puls!

Sundbybergs stad har för avsikt att bygga den sista etappen av Rissnepromenaden samt utveckla och rusta upp området kring Rissne IP. Syftet med projektet är att höja de ekologiska och rekreativa värdena, öka möjligheterna för fysisk aktivitet och öka tryggheten.

Konceptet Rissne Puls är en utveckling av Rissne IP och Rissnepromenaden där en rad nya aktivitetsytor ska uppmuntra unga till aktivitet, lek och samvaro för alla. Friidrottsytan är en vidareutveckling av den befintliga friidrottsytan som ges en starkare karaktär samtidigt som det ska vara en grön och trygg plats som används under flera timmar av dygnet. Med nya aktiviteter och inbjudande ytor för vistelse blir platsen en starkare målpunkt.

På den allmänna parkytan norr om gång- och cykelbanan får även hundägare möjlighet att aktivera hundar i en hundrastgård. Denna nya målpunkt för hundägare kompletteras med en yta för vistelse och nya träd.

Skoltorget är en viktig nod som binder samman skolan och Rissne IP för aktiva raster. Platsen får ett starkt formspråk, nya träd och hanterar mötet mellan cyklister och skolbarn på ett säkert sätt.

För att Rissne IP ska bli en allaktivitetsyta förses även den södra delen med ytor för racketsport, bouldering och skate. Detta hörn av Rissne IP lämpar sig även bra för biologiska värden, fotbollsplanen ramas därför in med ny ängsmark och solitärbuskar.

Fyra nya entréer skapas utmed Rissnepromenaden och knyter ihop Rissne IP, Rissne Gård och Grönkullaskolan.

Relaterade projekt