Osmundsjärnet

Lek med fågelperspektiv

Förslaget togs fram som en del i den långsiktiga upprustningsplan för all platsmark i Johannesfred där en viktig strategi var att de mindre befintliga lekplatserna, som upplevdes som likartade och lite tråkiga med samma typ av lekredskap, skulle utvecklas till platser med olika karaktär och vara riktade till olika åldersgrupper. Uppdragsplatsen skulle prioritera de lite äldre barnen (ca 6-12 år) men samtidigt ha vissa funktioner som också yngre kan ta del av.

En viktig fråga var att se platsen som en del av sin omgivning. Lekplatsen ligger vackert placerad nära vattnet och i direkt anslutning till skog. En slående karaktär på platsen är den rikedom av fåglar som uppehåller sig i närområdet och som tydligt märks i form av en kör av fågelsång då man närmar sig platsen. Kanske är det kombinationen av den äldre uppvuxna hällmarksblandskogen i kombination med lägre belägen yngre skog med stort inslag av sly som skapar denna mångfald. Denna rikedom fick bli temat för platsen både i form av inspiration, som lekfullt inslag och som pedagogiskt instrument.

Vi har valt att arbeta mycket med naturmaterial och färger för att förstärka känslan av att smälta in i naturen. En färgskala i olika blågrå toner med komplementfärgerna gulorange och rött togs fram för att harmonisera med skogen och vattnet men samtidigt sticka ut och ge platsen karaktär.

Relaterade projekt