Klacktorget

Återupprättelse av kvarterstorget

I samband med förtätningen av Solberga centrum valde Trafikkontoret i Stockholm att rusta upp kvarterstorget Klacktorget till sin forna glans. Målet var att förädla torget, som byggdes under tidigt 50-tal, och skapa en bättre kommunikationsnod i samarbete med SL. Dessutom fanns ett behov att förbättra förutsättningarna för lokala näringsidkare att bedriva sina verksamheter.

God tillgänglighet och utbud är grundförutsättningar för att små centrum ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Därför är entréer tillgänglighetsanpassade och fler korttidsparkeringar har placerats runt torget. Ambitionen med det nya gestaltningsförslaget är att förädla de attribut som är kännetecknande för torget och dess tidsepok. Platsen utvecklas rumsligt genom en uppdatering av torget så det funktionellt och tillgängligt svarar mot moderna krav och behov i samhället. Stor vikt lades även på att tillföra växtlighet på torget. Växtvalet går i en exotisk tappning där stora solitära Magnolior samt Robiniaträd utgör stommen.

Relaterade projekt