Jan Stenbecks torg

Ett torg med flera nivåer

Jan Stenbecks torg ligger i direkt anslutning till Kista Galleria och Kistagången som leder upp till Kista Mässan. Torget har dagligen över 15 000 personer som rör sig över det.

Gestaltningen har utformats för att ge torget en helt ny och global prägel. Tre stora kar i metall (megamöbler) med planteringar från tre av världens växtbiotoper är placerade på torgytan. Varje megamöbel innehåller speciella träd och perenner från en särskild biotop. Biotoperna är från Norden, Nordamerika och Sibirien. Möblerna utgör därmed både visuellt spännande attraktioner på torget och pedagogiska inslag, som lär oss mer om olika naturmiljöer. Mellan metallkaren löper ett organiskt format trappsystem som tar upp torgets höjdskillnader. Trappan bildar ett dynamiskt element på torgets golv, som består av en gulbeige markbeläggning av sk Densiphalt. Det är en ny typ av betongstabiliserad asfalt, som för första gången prövas i Sverige i denna skala och miljötyp. Torgets olika nivåskillnader utnyttjas för att dela in platsen i olika karaktärer, där några ytor blir mer aktiva och andra mer lugna.

Relaterade projekt