Stadsrum

Parker och torg tillhör de mest demokratiska och offentliga ytorna i en stad. Genom att vi alltid har människan och platsen som utgångspunkt när vi arbetar med stadsrummet, kan vi förstärka platsers identitet och skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna trivas där.