Kv. Bolaget

En härlig inramning

Kv. Bolaget på är ett projekt med tre bostadsgårdar i Vällingby. Den bärande idén var inramning – att skapa en tydlig ram runt gårdarnas centrala delar. Ramarna utgjordes av vegetationsytor, sittmurar, pergolor och markerades med friser av marksten. Den öppna gräsmattan omges av träd-, busk- och perennplanteringar i varierande höjd som ger en föränderlig upplevelse av bostadsgården året om. Inbjudande sällskapsytor med grillmöjligheter skapas och det ges plats för småbarnslek på alla gårdar. En öppning mellan granitmurar skapar välkomnande motiv till gårdarna.

I kontrast till det gröna centrala rummet hålls ytan utanför ramen är hårdgjord och hålls enkel i sin utformning och intill fasaderna anläggs planteringar i skiftande höjd och karaktär.

Relaterade projekt